Výstava Beatlemanie a informace o ní.

V termínu 4.6 až 10.1 jste mohli navštívit velice zajímavou výstavu nazvanou příznačně Beatlemánie. Navštívit jste ji mohli konkrétně v Praze v Českém muze hudby. A co zde bylo možné vidět. Nebudeme Vás napínat asi je to i z názvu patrné. Výstava však ukazuje 2 dějové linie – celkový pohled na skupinu Beatles tedy správně psáno The Beatles. Přesněji se jednalo o počátky tvorby této skupiny, jejich nestálost, přes nejvyšší vrchol až po rozpad skupiny. Ukazovala také jednotlivé osudy i průběh života jejich členů. Výstava je zvláštní tím, že byla zcela věnovaná této skupine, a fanoušcí si ji nemohli rozhodně nechat ujít. Nenašli jste však zde jen samé opěvování, ale také negativní a kontroverzní témata. Beatlemaniaci si prostě přišli na své.

 

Druhá část nebo dějová linie chcete-li, popisuje život kulturní mládeže v Československu. Zabývá se stránkou kultury a mody. Resp. Zajímá ji počátek bigbitu v ČSR

 

Skalní fanoušci Johna Lennona si přišli na své, neboť závěrečná část výstavy byla věnována právě jemu. John Lennon ztělesňoval svobodu a mír. Šel proti proudu tehdejší společnosti.

 

Výstava byla připravena na základě spolupráce mnoha subjektů a institucí. Dokonce přispěli nemálo i soukromí sběratelé. Součástí expozice byly oblíbené voskové figuríny všech členů brouků, které byly vytvořeny v roce 1964.

Beatlesmanie se objevuje každoročně na území ČR, a bývá také součástí různých dalších expozic. Často se věnují osobnostem české hudby.

Vzpomeňme na jednu v sídle Českého muzea na Malé Straně. Jen pro informaci a rozšíření obzoru, toto muzem bylo postavené v 17. století. Jedná se o kostel , který byl po zrušení postupně přestavován.

Pokud Vás zajímají další informace v rámci akce Beatlemánie, určitě sledujte můj blog, kde se dozvíte více. A nejen o této akci.

HU043827